Prikdag

Hou ons niet aan het Lijntje!

Weg met de reserveringsplicht voor rolstoelgebruikers

Openbaar vervoer is voor iedereen. Waar je ook woont, hoeveel je ook verdient en hoe mobiel je ook bent: iedereen heeft het recht om zich te verplaatsen. Zonder mobiliteit kan je niet participeren aan de samenleving. Dus gaat KVG voor betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

Al jaren krijgt KVG klachten van personen met een handicap over de toegankelijkheid van het openbaar bus- en tramvervoer, georganiseerd door de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. We krijgen klachten over verkeerd aangelegde haltes, erbarmelijk uitgeruste bus -en tramstellen, onvriendelijke dienstverlening door medewerkers van De Lijn, onduidelijke communicatie... KVG geeft deze klachten door aan De Lijn. We doen ook suggesties over hoe het beter kan. >Maar we merken dat er niets gebeurt met onze tips en klachten. Dat moet beter kunnen, volgens ons. Het kàn beter. Vervoersmaatschappij MIVB in Brussel bewijst dat toegankelijk openbaar vervoer voor personen met een handicap wel te organiseren is. Ook in het buitenland zijn er tal van goede voorbeelden. Het openbaar vervoer in en rond Keulen, Avignon, Parijs, Londen en Valencia moet een voorbeeld zijn voor De Lijn.

Dus willen we de publieke opinie en De Lijn overtuigen dat er nu iets moet gebeuren. We willen veel veranderen aan de manier waarop De Lijn haar dienstverlening organiseert voor personen met een handicap. Dit jaar richten we onze pijlen op één symbool van de ontoegankelijkheid van De Lijn: de reserveringsplicht voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers moeten vandaag een bus of tramrit 24 uur op voorhand reserveren. Zoveel tijd heeft De Lijn nodig om een toegankelijke bus of tram langs jouw halte te laten rijden. Stel je eens voor? Bij mooi weer eens spontaan een terrasje doen? Iemand een verrassingsbezoekje brengen? Vergeet het maar. Elke dag de bus nemen naar je werk? Voor rolstoelgebruikers is dit enkel mogelijk als je 24 uur op voorhand een busrit reserveert.

Op 19 maart 2016 kozen KVG vrijwilligers uit heel Vlaanderen de slogan van onze actie: Hou ons niet aan het Lijntje. De reserveringsplicht voor rolstoelgebruikers is niet meer van deze tijd. Tijd dus voor actie. KVG werkte een actie uit, waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen. Ook jij!

In de pers

Met onze actie haalden we heel wat media-aandacht:

©2010 All Rights Reserved • RhySoft