Welkom bij de KVG-groep!

Actie Toegankelijke haltes!

Vanuit de actie "Hou ons niet aan het Lijntje!" zetten we nu in op het verhogen van het aantal toegankelijke haltes voor openbaar vervoer. We zouden de aanpassing van bestaande haltes en de uitbouw van nieuwe toegankelijke haltes graag in de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 krijgen. Daarvoor contacteren we alle politieke partijen op Vlaams niveau.

Maar voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt uiteraard per gemeente een eigen programma opgemaakt. Om plaatselijke politici aan te spreken ontwikkelden we een flyer waarin onze oproep wordt uiteengezet. Papieren exemplaren vind je in de Handiscoop van mei of kan je opvragen bij de regiosecretariaten.

Hou ons niet aan het Lijntje!

De Lijn verplicht rolstoelgebruikers om hun rit 24 uur vooraf te reserveren. KVG verzet zich tegen deze beperkende reserveringsplicht en voerde daarom een hele week actie: evenementen in iedere Vlaamse provincie waarbij het grote publiek geïnformeerd werd en een mailactie naar Roger Kesteloot, CEO van De Lijn.

We behaalden heel wat pers-aandacht met onze actie. Zo'n 7000 mensen namen deel aan onze actie.

Op 30 januari hadden we een gesprek bij Roger Kesteloot, waaruit we onthouden dat De Lijn tegen ten laatste 2020 zal beschikken over 100% toegankelijke bussen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een website om de toegankelijkheid van alle haltes weer te geven. Pas wanneer deze in werking is, kan de reserveringsplicht herbekeken worden.

Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt!

KVG ging vorig jaar op onderhoud bij staatssecretaris Elke Sleurs en ondernam de nodige actie om politici aan te sporen om de inkomensvervangende tegemoetkoming gelijk te schakelen met het leefloon. Deze was immers niet mee opgetrokken bij de laatste verhoging van het leefloon.

Goed nieuws: bij het interprofessioneel akkoord van de Groep van Tien is er een akkoord over het stijgen van de inkomensvervangende tegemoetkoming vanaf 1 september met 2,9%! (bron: De Redactie)