Van 'KVGV' naar 'KVG-groep'

1945

Antwerpen kreunt onder de terreur van de V-bommen. In de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog richt Mathieu Van Gorp samen met vele anderen een vereniging op: de 'Katholieke Vereniging voor Gebrekkigen en Verminkten' (KVGV). Voor het eerst in ons land nemen personen met een handicap zelf hun lot in eigen handen. Tot op vandaag is het algemeen secretariaat van onze vereniging nog steeds in Antwerpen gevestigd.

1949

KVGV wordt een vzw. Logo van de beweging is een geknakte zonnebloem.

1950-1960

De Benjaminwerking, een werking voor kinderen met een handicap, gaat van start.

1964

Start van een eigen Jongerenwerking.

1966

Op 1 oktober krijgt de vereniging een nieuwe naam: KVGV wordt KVG. Voortaan is de vereniging er voor alle personen met een handicap, van welke aard of oorsprong die handicap ook is.

1973

VIBEG vzw, het Vormingsinstituut voor de Begeleiding van Gehandicapten, wordt opgericht.

1974

Op de nationale Jongerendag in Leopoldsburg in 1974 wordt het nieuwe embleem gelanceerd, de 'schakel in de keten'. Nog datzelfde jaar neemt de hele beweging dit logo over. In de zomer van 1974 overlijdt Mathieu Van Gorp, stichter en algemeen secretaris van KVG.

1976

De structuur van de beweging wordt grondig hervormd. Dit jaar ziet KVG-Vorming vzw (de afdelingswerking) het levenslicht. De Jongerendienst wordt een zelfstandige vzw. KVG-Vorming, VIBEG en Jong-KVG richten de overkoepelende vzw KVG op.

1983

De KVG-verbonden richten de sociale dienst GESERBU op.

1986

Het KVG-oudercomité, dat al jaren bestond, wordt verzelfstandigd: Gezin en Handicap is geboren.

1987 en 1988

Start van het Vakantieburo en de Werkbank.

1993

Officiële opening van 't Mankement in Zellik, op grond ter beschikking gesteld door de gemeente Asse. 't Mankement is op dit moment een ontmoetingsruimte en uitvalsbasis voor lokale werkingen.

1999

LIDOA, de Limburgse dienst voor Oppas en Assistentie, wordt opgericht.

KVG kan in 5 regio's in Vlaanderen een vrijetijdsorganisatie voor personen met een handicap uitbouwen. Voor het inspelen op vrijetijdsvragen worden: vrijetijdstrajectbegeleidingen opgezet, activiteiten in clubverband georganiseerd of ondersteuning geboden in de gewone vrijetijdssector.

2000

VLABU, de Budgethoudersvereniging Vlaanderen, richt zich tot wie een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) heeft. In 2009 ontstaat na een fusie de budgethoudersvereniging VLABU-Zorg-In-Zicht. De vereniging begeleidt ook personen met een handicap in het kader van het experiment met het PersoonsGebondenBudget.

't Mankement breidt uit met een snoezelruimte; hiertoe wordt het recht van opstal uitgebreid en de snoezelruimte bijgebouwd.

2002

Geboorte van de jongste telg van de KVG-familie: Intro, de dienst die meewerkt aan toegankelijkheid van muziekfestivals en andere evenementen.

2010

Het geheel van werkingen en diensten wordt ondergebracht onder de 'KVG-groep': een horizontale structuur van autonome vzw's gegroeid uit een kernvzw.

Het KVG-kenniscentrum gaat van start in september 2010. Het organiseert opleidingen voor wie als professionele ondersteuner van personen met een handicap werkt.

De budgethoudersverening Vlabu - Zorg In Zicht lanceert haar nieuwe naam: Absoluut vzw.

Terug naar het overzicht.

©2010 All Rights Reserved • RhySoft