Van 'KVGV' naar 'KVG-groep'

 • 1945: Antwerpen kreunt onder de terreur van de V-bommen. In de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog richt Mathieu Van Gorp samen met vele anderen een vereniging op: de 'Katholieke Vereniging voor Gebrekkigen en Verminkten' (KVGV). Voor het eerst in ons land nemen personen met een handicap zelf hun lot in eigen handen. Tot op vandaag is het algemeen secretariaat van onze vereniging nog steeds in Antwerpen gevestigd.
   
 • 1949: KVGV wordt een vzw. Logo van de beweging is een geknakte zonnebloem.
   
 • 1950-1960: De Benjaminwerking, een werking voor kinderen met een handicap, gaat van start.
   
 • 1964: Start van een eigen Jongerenwerking.
   
 • 1966: Op 1 oktober krijgt de vereniging een nieuwe naam: KVGV wordt KVG. Voortaan is de vereniging er voor alle personen met een handicap, van welke aard of oorsprong die handicap ook is.
   
 • 1973: VIBEG vzw, het Vormingsinstituut voor de Begeleiding van Gehandicapten, wordt opgericht.
   
 • 1974: Op de nationale Jongerendag in Leopoldsburg in 1974 wordt het nieuwe embleem gelanceerd, de 'schakel in de keten'. Nog datzelfde jaar neemt de hele beweging dit logo over. In de zomer van 1974 overlijdt Mathieu Van Gorp, stichter en algemeen secretaris van KVG.
   
 • 1976: De structuur van de beweging wordt grondig hervormd. Dit jaar ziet KVG-Vorming vzw (de afdelingswerking) het levenslicht. De Jongerendienst wordt een zelfstandige vzw. KVG-Vorming, VIBEG en Jong-KVG richten de overkoepelende vzw KVG op.
   
 • 1983: De KVG-verbonden richten de sociale dienst GESERBU op.
   
 • 1986: Het KVG-oudercomité, dat al jaren bestond, wordt verzelfstandigd: Gezin en Handicap is geboren (1986).
   
 • 1987 en 1988: Start van het Vakantieburo en de Werkbank.
   
 • 1999:  LIDOA, de Limburgse dienst voor Oppas en Assistentie, wordt opgericht.
 • 1999: KVG kan in 5 regio's in Vlaanderen een vrijetijdsorganisatie voor personen met een handicap uitbouwen. Voor het inspelen op vrijetijdsvragen worden: vrijetijdstrajectbegeleidingen opgezet, activiteiten in clubverband georganiseerd of ondersteuning geboden in de gewone vrijetijdssector.
   
 • 2000: VLABU, de Budgethoudersvereniging Vlaanderen, richt zich tot wie een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) heeft. In 2009 ontstaat na een fusie de budgethoudersvereniging VLABU-Zorg-In-Zicht. De vereniging begeleidt ook personen met een handicap in het kader van het experiment met het PersoonsGebondenBudget.
   
 • 2002: Geboorte van de jongste telg van de KVG-familie: Intro, de dienst die meewerkt aan toegankelijkheid van muziekfestivals en andere evenementen.
   
 • 2010: Het geheel van werkingen en diensten wordt ondergebracht onder de 'KVG-groep': een horizontale structuur van autonome vzw's gegroeid uit een kernvzw.
   
 • 2010: Het KVG-kenniscentrum gaat van start in september 2010. Het organiseert opleidingen voor wie als professionele ondersteuner van personen met een handicap werkt.
 • 2010: De budgethoudersverening Vlabu - Zorg In Zicht lanceert haar nieuwe naam: Absoluut vzw.


Terug naar het overzicht.
©2010 All Rights Reserved • RhySoft