Infomomenten en vorming

De KVG groep organiseert infomomenten en vormingsactiviteiten over heel diverse thema’s rond handicap. Deze momenten zijn op maat van mensen met een handicap, hun familie en omgeving. Handicap is een moeilijk thema om je weg in te vinden. Onze infomomenten proberen je de weg te wijzen in deze warboel. Inkomen, wonen, ondersteuning, vrije tijd, vervoer, opvoeding, … het zijn allemaal zaken die je dagelijkse leven beïnvloeden. En dus is het broodnodig dat je hierover goed en helder geïnformeerd bent.

Met informatie en ondersteuning op mensenmaat proberen we daarom een antwoord te bieden om zeer uiteenlopende vragen.

Niet enkel mensen met een handicap zelf hebben nood aan handicapgerelateerde informatie. De KVG-Groep werkt daarom ook een programma uit voor professionelen.