Voor wie?

De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders, partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die personen met een handicap begeleiden.

De KVG-groep

De KVG-groep heeft vele gezichten. Dé constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk.

Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.

Onze eigenheid bestaat erin dat wij - vanuit die ambitie - eigentijdse begrippen als emancipatie, zelfbeschikkingsrecht, actief burgerschap, participatie, kwaliteit van bestaan, inclusie, ... een invulling geven vanuit de concrete praktijk, vanuit het dagdagelijks contact met mensen met verschillende handicaps en hun netwerk!

Deze vzw's en diensten vormen de KVG-groep:

KVG vzw, KVG Vorming vzw, KVG Vrije Tijd, Gezin en Handicap vzw, Absoluut vzw, JKVG Hannibal, De Werkbank, BUDDY, Sociaal dienstbetoon, Lidoa, Snoezelruimte 't Mankement.

Jouw vraag komt terecht bij experten als je een beroep doet op deze diensten!

©2010 All Rights Reserved • RhySoft