Sluit je aan bij de KVG-groep om de voordelen van het lidmaatschap te genieten én de stem van personen met een handicap luider te doen klinken. Voor 21 euro ben je lid tot eind 2015.

Het lidmaatschap is voorbehouden aan personen met een handicap en hun natuurlijk netwerk en aan vrijwilligers. Diensten, voorzieningen en professionele krachten kunnen een abonnement nemen op het tweemaandelijkse ledenblad Handiscoop.

Gezinslidmaatschap vanaf 2016

Vanaf 2016 voert KVG het gezinslidmaatschap in. Je kan dan nog aansluiten als individueel lid of als gezin. We merken dat niet alleen mensen met een handicap maar ook hun gezinsleden zich erg betrokken voelen bij onze vereniging: ze lezen Handiscoop, nemen deel aan activiteiten van de afdeling, gaan naar infomomenten, zijn vrijwilliger in een KVG-werking, ...

Met het nieuwe gezinslidmaatschap biedt KVG al deze sympathisanten de kans om op een makkelijke en voordelige manier lid te worden.

Lid worden

Vul hieronder je naam/de naam van je kind met een handicap en je adres in en wij bezorgen je een kennismakingspakket. Daarin vind je ook een rekeningnummer om het lidgeld op te storten.

Gegevens over leden worden nooit doorgegeven aan personen of organisaties buiten KVG. In overeenstemming met de wet hebt u het recht om uw gegevens in te kijken en om ze te laten wijzigen.

Lid Worden
Achternaam*:
Voornaam*:
Email*:
Geboortedatum*:  ( dd/mm/jjjj )
Geslacht:
Telefoon:
Domicilie adres
Straat*: Nummer: Bus:
Acties
Lid worden van*: KVG-vorming
JKVG
Gezin & Handicap
Handicap*:
Handiscoop*: in gedrukte versie
als tekstbestand ( zonder opmaak )
als pdf
Indien 2de of verder lid uit een gezin
Naam eerste lid:
Lidnummer eerste lid:
©2010 All Rights Reserved • RhySoft