Nieuws
Op: 06/12/2017 14:43, Auteur: Vandenhoeck Zé

In 2018 zijn er bijkomende budgetten beschikbaar voor de financiering van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s). De middelen worden toegekend na prioritering door de Intersectorale Regionale Prioriteiten Commissie (IRPC) in de loop van maart 2018. De bespreking op de IRPC’s wordt voorbereid door de …

Op: 04/12/2017 12:38, Auteur: Vandenhoeck Zé

De European Disability Card, de kaart die gebruikt kan worden door de mensen met een handicap om de erkenning van hun handicap te staven, is in voege sinds 19 oktober. Dat gebeurde op een kick-off evenement in Brussel waar de bevoegde ministers maar ook onze KVG-voorzitter Pierre Gyselinck het woord namen. Het idee …

Op: 19/11/2017 09:23, Auteur: Vandenhoeck Zé

Slechts 10% van de bus- en tramhaltes in Vlaanderen is toegankelijk voor personen met een handicap. KVG-Vorming spoort de wegbeheerders aan om dringend werk te maken van meer toegankelijke haltes.

Vandaag maakt De Lijn de toegankelijkheidsinformatie in verband met bus- en tramhaltes publiek. Via halteborden en de …

Op: 24/08/2017 10:05, Auteur: Vandenhoeck Zé

Het Belgian Disability Forum of BDF maakte een persdossier over de opvolging van de interpellaties van de ministers over de uitvoering van de aanbevelingen voor België. Of, anders gezegd, een overzicht van de acties die in België ondernomen zijn naar aanleiding van de aanbevelingen van het comité van …

Op: 31/05/2017 09:38, Auteur: Vandenhoeck Zé

Nog op zoek naar invulling voor de grote vakantie? Bij Hannibal vakanties zijn er nog enkele plaatsjes vrij voor deelnemers, begeleiders en ook koks! Het volledige overzicht van vrije plaatsjes vind je op volgende link: https://hannibalvakanties.be/hannibal/vrije_plaatsen_vakantie

Kijk uit naar de groene …

Op: 27/04/2017 16:15, Auteur: Vandenhoeck Zé

Vanuit de KVG-Prikdag 2016 blijven wij initiatieven nemen. Wij stuurden vanuit KVG een mail aan de leden van de Vlaamse Commissie Welzijn met de vraag of zij mee werk willen maken van een beter toegankelijk openbaar vervoer in Vlaanderen. Enkele commissieleden reageerden op de mail, de teneur van die mails was …

Op: 26/04/2017 10:22, Auteur: Vandenhoeck Zé

Met je Persoonsvolgend Budget moet je nu zelf op zoek naar een zorgaanbieder bij wie je ondersteuning kan inkopen. Het VAPH lanceert daarom de Wegwijzer, een digitale databank die een overzicht geeft van de beschikbare ondersteuning voor begeleiding en opvang. Via een zoekfunctie kan je op de website op zoek naar het …

Op: 30/03/2017 13:58, Auteur: Vandenhoeck Zé

De telefoon wordt terug opgenomen bij de Federale Dienst Personen met een Handicap (vanaf maandag 3 april). En ook het oud informaticasysteem werd van onder het stof gehaald. Het nieuwe systeem wordt bijgestuurd en dit zou na de zomer opgestart worden. Er komen ook extra medewerkers voor de dienst. Hopelijk komt er …

Op: 09/03/2017 14:32, Auteur: Vandenhoeck Zé

Op 9 maart 2017 besteedde Radio 2-programma De Inspecteur aandacht aan onze actie "Hou ons niet aan het Lijntje". Sven Pichal gaf zowel het woord aan onze directeur Marc Kempen als aan CEO van De Lijn Roger Kesteloot om het vervolg van de actie aan te kaarten.

Beluister de radio-opname hier.

Op: 19/02/2017 16:48, Auteur: Vandenhoeck Zé

BUDDY-werking van start!

KVG start op 20 februari 2017 met de fonkelnieuwe BUDDY-werking. Via de website www.kvgbuddy.be kunnen mensen met een handicap in contact komen met een buddy en omgekeerd. Sport je graag? Ben je een creatieve duizendpoot? Hou je van een leuke uitstap of wil je cultuur gaan beleven? Als je dit …

Op: 12/01/2017 16:01, Auteur: Vandenhoeck Zé

In het najaar van 2015 besliste de federale regering om het leefloon (en aanverwante uitkeringen) op te trekken met 2%. Dat werd uitgevoerd op 1 april 2016. Jammer genoeg moesten wij vaststellen dat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming niet de hoogte in ging. Wij eisten, als enige …

Op: 06/01/2017 09:53, Auteur: Vandenhoeck Zé

Op 1 september 2014 is de nieuwe wetgeving over de beschermingsmaatregelen in werking getreden. Omwille van de vele meldingen en klachten over de toepassing van deze nieuwe wet besloten een 50-tal Vlaamse organisaties uit de welzijns- en zorgsector, waaronder de KVG groep, om de pijnpunten aan te kaarten.  …

Op: 07/12/2016 10:51, Auteur: Vandenhoeck Zé

Vorige week werd er in heel Vlaanderen actie gevoerd in het teken van de KVG-campagne "Hou ons niet aan het Lijntje". De actie van KVG klaagt de reservatieplicht voor rolstoelgebruikers bij de Lijn aan. 24 tot 48 uur op voorhand reserveren om een bus te nemen in 2016? Dat is toch niet meer van deze tijd. Honderden …

Op: 12/09/2016 10:36, Auteur: Vandenhoeck Zé

KVG verstuurde vorige week brieven naar de federale ministers, partijvoorzitters en leden van de Commissie Sociale Zaken om hen nogmaals attent te maken op het belang van de gelijkschakeling van de inkomensvervangende tegemoetkoming met het leefloon. In de kamer wordt momenteel de begroting voor 2017 besproken. De …

Op: 22/06/2016 10:00, Auteur: Vandenhoeck Zé

WORKSHOP: stel zelf je Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget op

Ondersteuning vraag je voortaan aan via een Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget. Dit is een plan of schema waarbij je zelf nagaat welke ondersteuning je nodig hebt en wie geschikt is om jou hierbij te helpen.Weet je al welke ondersteuning je …

Op: 03/06/2016 11:10, Auteur: Vandenhoeck Zé

Twee maanden geleden schreef KVG een boze (maar gegronde!) brief naar de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, federale partijvoorzitters en leden van de commissie sociale zaken. Daarin haalden we aan dat het toch niet kon dat het leefloon met 2% verhoogd werd, maar de inkomensvervangende tegemoetkoming …

©2010 All Rights Reserved • RhySoft