Rechtshulp
"Toen ik ging samenwonen bekeken ze mee welke instanties ik moest verwittigen en wat de gevolgen waren voor mijn tegemoetkoming."
Ann
"We hadden opgevangen dat we misschien recht hebben op extra kinderbijslag. De sociale dienst gaf ons informatie en hielp ons met het invullen van de formulieren."
Steven, papa van Seppe
"We wonnen het beroep voor de arbeidsrechtbank dankzij jullie deskundigheid. Bedankt."
Marie

Bij KVG-Sociaal dienstbetoon kan je terecht voor bijstand en deskundig advies voor heel wat verschillende thema's:

  • Vragen over tegemoetkomingen, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, over vrijstellingen en verminderingen, beschermingsmaatregelen, ...
  • Informatie en begeleiding bij aanvragen, procedures en contacten met betrokken diensten
  • Ondersteuning door ervaren advocaten, indien je niet akkoord gaat met een beslissing inzake tegemoetkomingen, VAPH, kinderbijslag, ...

Je vindt een medewerker van KVG-Sociaal dienstbetoon op het regiosecretariaat in jouw omgeving.

©2010 All Rights Reserved • RhySoft