Spoedpetitie 'Lokale voorzieningen zijn een recht'

Vanaf 2016 laat de Vlaamse regering de steden en gemeenten vrij om de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid al dan niet voor de voorziene beleidsdomeinen te gebruiken.

Dat wil zeggen dat gemeenten kunnen kiezen welke bestemming ze geven aan deze subsidies. Hierdoor verdwijnt de Vlaamse garantie dat lokale besturen nog investeren in het verenigingsleven of jeugdbeleid, in bibliotheek of cultureel centrum, in naschoolse kinderopvang of integratie. Lokale besturen kunnen er vanaf 2016 voor kiezen die middelen in te zetten voor wegenonderhoud, riolering… of om hun financiële toestand in evenwicht te brengen. Dat zet mogelijk enkele basisrechten op de helling.

Wij vragen het Vlaams Parlement om een toekomstgerichte hoorzitting en een debat over een beleidskader dat de rechten van alle burgers op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening garandeert. Steun deze oproep door de petitie te ondertekenen bij Hart boven Hard.

Welkom
ACTUEEL
Op: 21/05/2015 12:27, Auteur: Vandenhoeck Zé

Gisteren heeft het Europees Parlement met een grote meerderheid een resolutie aangenomen waarin het haar krachtige steun aan de volledige uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap onderschrijft, zo meldt het European Disability Forum (EDF) op zijn website (tekst in het Engels).

De …
Op: 07/05/2015 10:06, Auteur: Vandenhoeck Zé

Voor de periode van 6 tot en met 10 juli en van 13 tot en met 17 juli 2015 zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers en een jobstudent die willen meewerken aan inclusieve speelweken voor kinderen met en zonder handicap. Deze speelweken gaan door in Antwerpen (Luchtbal).

In de bijlagen vind je alle informatie, heb je …
Op: 24/04/2015 15:55, Auteur: Vandenhoeck Zé

Op 20 april jongstleden zaten het European Disability Forum (EDF) en Belgian Disability Forum (BDF) samen met Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V) om te praten over de Europese verantwoordelijkheden ten aanzien van personen met een Handicap.

KVG-voorzitter Pierre Gyselinck was als BDF-voorzitter ook op dit …
Op: 22/04/2015 11:58, Auteur: Vandenhoeck Zé

Collectieve taxidiensten zoals PickMeUp of Uber kunnen volgens Roger Kesteloot van De lijn een goede aanvulling zijn op hun eigen diensten, zo lezen we op deredactie.be. Dergelijke taxidiensten kunnen een rol spelen wanneer belbussen steeds minder en minder zullen rijden. Maar wat is de volgende stap? Taxidiensten ter …

Op: 19/03/2015 16:24, Auteur: Vandenhoeck Zé

Vorig jaar overhandigde het Belgian Disability Forum (BDF) haar alternatief rapport over het VN-Verdrag aan de VN-commissie. Daarin kaartte ze aan dat België nog hard moet werken vooraleer de beginselen uit het verdrag gerealiseerd zijn in ons land.

Op 17 maart 2015 deed het European Disability Forum (EDF) …

Op: 16/03/2015 10:41, Auteur: Vandenhoeck Zé

Opgelet! In de Handiscoop van maart 2015 is er een fout geslopen in het artikel van wetten en weten rond de belastingen, onderaan op pagina 21.

De inkomsten uit arbeid uit een beschermde werkplaats zijn WEL belastbaar en moeten dus wel degelijk aangegeven worden op de belastingsbrief. Onze welgemeende excuses voor de …

Op: 19/02/2015 14:32, Auteur: Vandenhoeck Zé

Staatssecretaris voor personen met een handicap Elke Sleurs wil iets doen aan het misbruik van vervallen parkeerkaarten. Wanner een parkeerkaart vervalt omdat de houder ervan overleden is of omdat de erkenningstermijn van de handicap is verlopen, rekent de overheid erop dat de kaarthouder of de nabestaanden de kaart …

Op: 09/02/2015 15:40, Auteur: Vandenhoeck Zé

Minister Vandeurzen maakte vandaag zijn plannen voor de persoonsvolgende financiering en het basisondersteuningsbudget bekend. Als KVG zijn we tevreden dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de verdeling van de middelen van het uitbreidingsbeleid. We vinden het bovendien een grote stap dat er voor de opstart van …

Op: 05/02/2015 09:26, Auteur: Vandenhoeck Zé

Personen met een handicap krijgen –wanneer zij aan de voorwaarden voldoen– al jaren een gratis abonnement van De Lijn opgestuurd. Dit is het zogezegde PMH-statuut. Mensen boven de 65 jaar met een handicap kregen in het verleden de –toen ook nog kosteloze- seniorenpas toegestuurd. Die pas kost nu …

Op: 02/02/2015 12:48, Auteur: Vandenhoeck Zé

U kreeg misschien al telefoon van uw energieleverancier met het bericht dat u stante pede een bewijs moet leveren op papier dat u recht hebt op sociaal tarief gas en elektriciteit. Zo niet, wordt het sociaal tarief meteen ingetrokken.

“Deze telefoontjes zijn niet wettelijk”, aldus Elke Sleurs, …


©2010 All Rights Reserved • RhySoft